۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

جهت دریافت فایل بر روی اینک زیر کلیک نمایید .

تخلفات اداری