۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

جهت دریافت گزارش عملکرد اداره کل هواشناسی استان یزد طی سه سال اخیر بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

گزارش عملکرد