۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

فصلنامه زمستان 1402

فصلنامه زمستان 1402

 تاریخ ثبت : 22 اردیبهشت 1403
  آخرین به روزرسانی :
 
 1359