۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ارتباط با روابط عمومی

نام و نام خانوادگی
موضوع درخواست
متن درخواست
شماره تماس
کد امنیتی