۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

بازرس اداره کل هواشناسی استان یزد

 

سید عباس میرحسینی

 

شماره تماس : 37231112 داخلی 232