"شهادت بانوی دو عالم امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد"            ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

تلفن اداره کل همراه با داخلی کارکنان
37214400
37231112
37231113
37231114

37231115
 200 تلفنخانه
03537214401  نمابر اداره کل
218      حراست
225       سید علی طباطبایی
229     محمد رضا دهقانی
227     سید محمد امام
 232      سید عباس میر حسینی
233       محمد علی مدبر
234      محمد رضا شیر غلامی
230     قاسم راجی
231     محسن ریحانی
242    سید امین طبا طبایی
231    مجتبی رحیمی
262      سوئچینگ استان
 200     علی خبیری
200     محمد مقیمی
200     صفر ایزدخواه (سعید)
211       مهدیه زارعی
212       سمیه دهقانی
213        گلریز باستانی
220      اعظم حکومتی
221       لیلی ایلچی خانی
226       حکیمه انوری
 203     منوچهر فرودی
204      علی رضا سلطانی
206      علی سامانی پور
208     هادی مرادی
209      حسین فلاح پور
210      مجید رشیدی
215      محمود توکلی
216      حمید ذوالفقاری
217      احسان الله دهقانی
237     احمد رضا شورابی
219     محمد جواد دهستانی