۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

 ارتباط با حراست اداره کل هواشناسی استان یزد

 

شماره تماس: 37231116-035