۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

جهت مشاهده فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

تخلفات اداری کرونا