۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

شناسنامه اقلیمی استان یزد

استان یزد 

 تاریخ ثبت : 7 بهمن 1399
  آخرین به روزرسانی :
 
 6374