۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

نظرسنجی پیشرفته

 

نظرسنجی پیشرفته

 

شمارهعنوانشرح
1نظرسنجی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1400/10/14