" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

پیش بینی فصلی  دما  (دی1400، بهمن 1400، اسفند 1400)

بطور کلی متوسط دمای استان در این سه ماه محدوده نرمال پیش بینی شده است.

بطوریکه در ماه دی متوسط دمای استان نرمال  پیش بینی شده است.درقسمتهای شمالی استان تا 0/5 درجه بالاتر ازنرمال هم پیش بینی شده است.

متوسط دمای استان در بهمن نیز  نرمال پیش بینی شده است. درقسمتهای غربی استان تا 0/5 درجه بالاتر ازنرمال هم پیش بینی شده است.

اما متوسط دمای استان در اسفند ماه 0/5 تا 1 درجه بالاتر ازنرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  (دی1400، بهمن 1400، اسفند 1400)

بطور کلی مجموع بارش استان در ماه های دی، بهمن و اسفند ماه نرمال پیش بینی شده است.