" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

پیش بینی فصلی  دما  ( مرداد1400، شهریور1400، مهر 1400)

بطور کلی متوسط دمای استان در ماه های مرداد و شهریور نرمال  تا 1 درجه بالاتر از نرمال ودر مهرماه 1 تا 2 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  ( مرداد1400، شهریور1400، مهر 1400)

بطور کلی مجموع بارش استان در ماه های مرداد وشهریور نرمال و در مهر ماه کمتر از نرمال پیش بینی شده است.