" فرا رسیدن عید سعید فطر بر عموم مسلمین جهان مبارک باد"            " 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

پیش بینی فصلی  دما   ( فروردین1400، اردیبهشت1400، خرداد 1400) 

متوسط دمای استان در ماه فروردین 1تا 2 درجه بالاتر ازنرمال و اردیبهشت ماه 0/5 تا 1 درجه بالاتر ازنرمال وخرداد نرمال و تا 0/5 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  ( فروردین1400، اردیبهشت1400، خرداد 1400)  

بطور کلی مجموع بارش استان در ماه های فروردین، اردیبهشت وخرداد سال 1400 نرمال پیش بینی شده است.