۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

 

هشدار هواشناسی سطح نارنجی

 

هشدار هواشناسی سطح نارنجی

.  

منبع خبر: