۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

 

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

 

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.  

منبع خبر: