۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

 

اطلاعیه جوی

استان یزد از بعدازظهر شنبه 97/7/14 تا اواخر دو¬شنبه 97/7/16 تحت تاثیر امواج ناپایدار جوی قرار خواهد داشت...  

منبع خبر: