" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

بارش 24 ساعته گذشته

 

بارش 24 ساعته گذشته

میزان بارندگی از ساعت 7/5 صبح روزپنج شنبه مورخ97/02/20لغایت 7/5 صبح جمعه مورخ97/02/21  

منبع خبر: