" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

پیش بینی وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استانهای شرق کشور- ویژه تعطیلات عید –مورخ08/01/1397

 

پیش بینی وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استانهای شرق کشور- ویژه تعطیلات عید –مورخ08/01/1397

.  

استان

نام محور

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت اول

(از ساعت 12 روز چهارشنبه8/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت دوم

(از ساعت 12 روز پنجشنبه9/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت سوم

(از ساعت 12 روز جمعه10/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت چهارم

(از ساعت 12 روز سه شنبه11/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت پنجم

(از ساعت 12 روز یکشنبه12/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت ششم

(از ساعت 12 روز دوشنبه13/1/97)

خراسان جنوبی

 

بیرجند-سربیشه- نهبندان

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند- قاین

 

نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

قاین گناباد

 

نیمه ابری با احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند- سرایان فردوس

 

نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند-دیهوک-طبس

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند درمیان-حاجی آباد زیرکوه

نیمه ابری همراه با وزش بادو گردوخاک و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

طبس- بشرویه

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

توصیه های کارشناسی

 

 

رانندگی با سرعت مطمئنه

قبل از شروع سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی به سامانه گویای141 و وبگاه www.141.ir مراجعه فرمایید

خراسان رضوی

 

گناباد تربت حیدریه

 

صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد بتدریج افزایش ابر(اواخر وقت تربت حیدریه احتمال مه صبحگاهی)

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد

صاف تا قسمتی ابری پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گرد و خاک

کمی تا نیمه ابری پاره‌ای نقاط وزش باد شدید و گرد و خاک با احتمال رگبار باران ورعدوبرق (اواخر وقت تربت حیدریه مه آلود)

قسمتی ابری تا ابری پاره‌ای نقاط وزش باد شدید با احتمال بارش باران (تربت حیدریه مه آلود)

قسمتی ابری تا ابری پاره‌ای نقاط وزش باد شدید (تربت حیدریه مه آلود)

تربت حیدریه مشهد

 

صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد (احتمال وزش باد شدید) بتدریج افزایش ابر(محورهای کوهستانی احتمال رگبار خفیف باران)اواخر وقت پاره‌ای نقاط مه آلود

کمی تا نیمه ابری بعدازظهر افزایش شدت باد و کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک اواخر وقت افزایش ابر

کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک بتدریج افزایش ابر با بارش پراکنده باران و احتمال رعدوبرق اواخر وقت مه آلود

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید لحظه‌ای، بارش پراکنده باران و مه آلود

قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال بارش پراکنده و خفیف باران، مه آلود

نیشابور - مشهد

 

صاف تا کمی ابری بعدازظهر پاره‌ای نقاط وزش باد شدید بتدریج افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف باران و رعدوبرق اواخر وقت مه آلود

کمی تا نیمه ابری بعدازظهر افزایش شدت باد و کاهش موقت ابر

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک اواخر وقت افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری ، وزش باد شدید و گرد و خاک بتدریج افزایش ابر با بارش پراکنده باران و احتمال رعدوبرق اواخر وقت مه آلود

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید لحظه‌ای، بارش پراکنده باران و مه آلود

قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال بارش پراکنده و خفیف باران، مه آلود

توصیه های کارشناسی

 

 

سیستان و بلوچستان

 

زابل- نهبندان

صاف

قسمتی ابری

صاف

صاف

قسمتی ابری،

بادشدیدوگردوخاک

صاف تا قسمتی ابری

زاهدان- نهبندان

صاف

قسمتی ابری

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

قسمتی ابری،

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

صاف تا قسمتی ابری

زاهدان- بم

صاف

صاف

بادنسبتا شدیدوگردوخاک

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

قسمتی ابری، برخی نقاط وزش باد

صاف تا قسمتی ابری

ایرانشهر- بم

صاف

صاف

بادنسبتا شدیدوگردوخاک

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

برخی نقاط وزش باد

صاف تا قسمتی ابری

کنارک- جاسک

غبارمحلی

غبارمحلی

غبارمحلی،

بعدازظهربادوگردوخاک

غبارمحلی

غبارمحلی

غبارمحلی

ایرانشهر- رودبار

صاف

صاف

بادنسبتا شدیدوگردوخاک

وزش باد،برخی نقاط گردوخاک

برخی نقاط وزش باد

صاف

توصیه های کارشناسی

وزش بادشدیدروز جمعه در محور های غربی استان و روز یکشنبه در شمال استان سبب گردوخاک و کاهش دید می شود، از سفرهای غیر ضروری اجتناب شود.

کرمان

 

رفسنجان-یزد

 

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

شهداد-نهبندان

 

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

بم-زاهدان

 

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

توصیه های کارشناسی

 

با توجه به افزایش سرعت وزش باد به همراه گرد و خاک در محورهای شمال و شرق استان کرمان در روز جمعه ، توصیه می شود از سفرهای غیر ضرور در این محور ها خودداری نمایند.

 

استان

نام محور

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت اول

(از ساعت 12 روز چهارشنبه8/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت دوم

(از ساعت 12 روز پنجشنبه9/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت سوم

(از ساعت 12 روز جمعه10/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت چهارم

(از ساعت 12 روز سه شنبه11/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت پنجم

(از ساعت 12 روز یکشنبه12/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت ششم

(از ساعت 12 روز دوشنبه13/1/97)

یزد

 

یزد طبس

 

کمی تا نیمه ابری از شب با کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

یزد-نایین

 

کمی تا نیمه ابری از شب با کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت باد

یزد- ابرکوه

 

کمی تا نیمه ابری از شب با کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت باد

یزد- بافق

 

کمی تا نیمه ابری از شب با کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید

کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت باد

توصیه های کارشناسی

 

 

اطلاع از وضعیت جوی قبل از سفر مد نظر بگیرد (روز جمعه و شنبه گاهی وزش باد شدید و در مناطق مستعد با گردوخاک)

اصفهان

 

نایین- خور

 

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوخاک

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوخاک

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

خور- طبس

 

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوخاک

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

توصیه های کارشناسی

 

 

با توجه به وزش باد و احتمال گردوخاک(شن) در ساعات بعد از ظهر و کاهش دید طی این ساعات با احتیاط رانندگی شود و حتی المقدور از تردد در این ساعات و نیز سفرهای غیر ضرور خودداری شود.

 
منبع خبر: