" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

پیش بینی وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استانهای شرق کشور- ویژه تعطیلات عید –مورخ02/01/1397

 

پیش بینی وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استانهای شرق کشور- ویژه تعطیلات عید –مورخ02/01/1397

.  

استان

نام محور

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت اول

(از ساعت 12 روز پنحشنبه2/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت دوم

(از ساعت 12 روز جمعه3/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت سوم

(از ساعت 12 روز شنبه4/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت چهارم

(از ساعت 12 روز سه یکشنبه5/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت پنجم

(از ساعت 12 روز دوشنبه6/1/97)

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت ششم

(از ساعت 12 روز سه شنبه7/1/97)

خراسان جنوبی

 

بیرجند-سربیشه- نهبندان

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند- قاین

 

نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

قاین گناباد

 

نیمه ابری با احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند- سرایان فردوس

 

نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند-دیهوک-طبس

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

بیرجند درمیان-حاجی آباد زیرکوه

نیمه ابری همراه با وزش بادو گردوخاک و احتمال رگبار

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

طبس- بشرویه

 

نیمه ابری

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک

توصیه های کارشناسی

 

 

رانندگی با سرعت مطمئنه

رعایت فاصله طولی مناسب از وسیله نقلیه جلویی در هنگام رانندگی

قبل از شروع سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی به سامانه گویای141 و وبگاه www.141.ir مراجعه فرمایید

خراسان رضوی

 

گناباد تربت حیدریه

 

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران توأم با رعدو برق

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید

قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید وگردو خاک با افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید بتدریج کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد

تربت حیدریه مشهد

 

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران توأم با رعدو برق و در ساعات شب با احتمال مه

قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید

کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید وگردو خاک با افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید بتدریج کاهش ابر، اواخر وقت با احتمال مه

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد

نیشابور - مشهد

 

کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران توأم با رعدو برق و در ساعات شب مه آلود

قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید

قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید و گردو خاک

قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید بتدریج کاهش ابر، اواخر وقت با احتمال مه

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد

توصیه های کارشناسی

 

 

سیستان و بلوچستان

 

زابل- نهبندان

بعدازظهر افزایش ایر ووزش بادبرخی نقاط گردوخاک

قسمتی ابری وگردوخاک بعدازظهر کاهش باد

صاف گاهی وزش باد

صاف در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد وافزایش دما

قسمتی ابری وافزایش دما بعدازظهر بادوگردوخاک

قسمتی ابری وبادوگردوخاک

زاهدان- نهبندان

بعدازظهر افزایش ایر گاهی وزش باد وغبارآلود

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده وناچیز ووزش باد

صاف تا کمی ابری وگاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد وافزایش دما

قسمتی ابری ووزش باد گاهی غبارآلود وافزایش دما

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

زاهدان- بم

بعدازظهر افزایش ایر گاهی وزش باد وغبارآلود

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده وناچیز و وزش باد

صاف تا کمی ابری وگاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد وافزایش دما

قسمتی ابری ووزش باد گاهی غبارآلود وافزایش دما

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

ایرانشهر- بم

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

کمی ابری گاهی افزایش ابر وووزش باد

صاف وافزایش دما گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری ووزش باد وغبارآلود

صاف تا کمی ابری ووزش باد وغبارآلود

کنارک- جاسک

غبارمحلی و مه گاهی وزش باد

غبارمحلی ومه گاهی وزش باد

غبارمحلی ومه گاهی وزش باد

غبارمحلی و مه گاهی وزش باد

غبارمحلی و مه بادوگردوخاک وغبارآلودوافزایش دما

غبارمحلی و مه بادوگردوخاک وغبارآلودوافزایش دما

ایرانشهر- رودبار

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

کمی ابری گاهی افزایش ابر وووزش باد

صاف وافزایش دما گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری

صاف تا کمی ابری ووزش باد وغبارآلود

صاف تا کمی ابری ووزش باد وغبارآلود

توصیه های کارشناسی

 

کرمان

 

رفسنجان-یزد

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

شهداد-نهبندان

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر ، گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

بم-زاهدان

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

 

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر،گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک

صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

توصیه های کارشناسی

 

 

 

یزد

 

یزد طبس

 

صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

یزد-نایین

 

صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

یزد- ابرکوه

 

صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

یزد- بافق

 

صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری و افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

توصیه های کارشناسی

 

 

رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی و پرهیز از سبقت غیر مجاز در طول روز بعلت نور مستقیم خورشید

اصفهان

 

نایین- خور

 

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

 

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر ووزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش بادنسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش بادنسبتا شدید

خور- طبس

 

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

 

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش بادنسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش بادنسبتا شدید

توصیه های کارشناسی

 

 

ازهوای مطبوع لذت ببرید.

 
منبع خبر: