۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

عنوان: ارتباط با روابط عمومی
توضیحات:
  ورود اطلاعات