" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

بارش 12 ساعته گذشته

 

بارش 12 ساعته گذشته

‏‏‏میزان بارندگی گزارش شده برخی ایستگاههای استان ازساعت 7:30 صبح لغایت 19:30 امروز مورخ 97/02/22  

 

تفت 0/2 میلی متر 
نصر آباد 2/2 میلی متر 
گاریز 1/9 میلی متر 
سخوید 5 میلی متر 
بنادکوک 5 میلی متر 
دهشیر 4  میلی متر 
کهدوییه 4  میلی متر 
هرات 0/1  میلی متر 
مروست 1 میلی متر 
کرخنگان 1/5 میلی متر 
توتک 3 میلی متر 
چنار ناز 3/2 میلی متر 
میبد 4/2 میلی متر 
خود سفلی 14 میلی متر 
ندوشن 12/6 میلی متر 
صدر آباد ندوشن 10 میلی متر 
شمسی رستاق 8 میلی متر 

اشنیز بالا 11 میلی متر 
عقدا 2/6 میلی متر 
مزرعه آقا 2 میلی متر 
احمد آباد اردکان 1/3 میلی متر  
فیض آباد ابرکوه 1 میلی متر 
اسفند آباد ابرکوه 0/5 میلی متر 
سبز دشت 0/6 میلی متر 

بهادران 3/2 میلی متر 
بنادک سادات 5 میلی متر  
زردین 2 میلی متر 
بهاباد 0/2 میلی متر  
یزد 3/6 میلی متر 

منبع خبر: