۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

نرخ خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور

نرخ خدمات و اطلاعات سازمان هواشناسی کشور

 تاریخ ثبت : 4 آبان 1400
  آخرین به روزرسانی : 4 آبان 1400
 
 3609