۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ساختار سازمانی و مدیران پاسخگو

- ساختار سازمانی

 

- چشم انداز و ماموریت

 

- مدیران پاسخگو

 

 

 تاریخ ثبت : 3 خرداد 1401
  آخرین به روزرسانی : 7 خرداد 1401
 
 3016