۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

خدمات اداره کل هواشناسی استان یزد ونحوه دسترسی

 

خدمات هواشناسی استان یزد ونحوه دسترسی به آن

1- پیش بینی وضع هوا وهشدارهای جوی

نحوه دسترسی  :

 - وب سایت هواشناسی استان

-  صدا وسیمای استان

- تلفن گویای 134

- پیام کوتاه وشبکه دولت (برای کاربران خاص)

2- پیش آگاهی کشاورزی

نحوه دسترسی :

  • وب سایت هواشناسی استان
  • صدا و سیما
  • تلفن گویای 134
  • شبکه دولت (برای کاربران خاص )

      3- ارائه آمار واطلاعات هواشناسی :

نحوه دسترسی :

  • لینک میز خدمت در سایت هواشناسی استان
  • واحد میز خدمت (مراجعه حضوری وارائه درخواست کتبی)

4- تهیه گزارشهای تخصصی (فصلنامه وسالنامه تخصصی و...)

نحوه دسترسی:

  • وب سایت هواشناسی استان .
  • به صورت همکاری با دستگاههای اجرایی (برای کاربران خاص ).

 

  5    - بازدید از ایستگاههای هواشناسی وآموزش تخصصی

نحوه دسترسی:

  • مکاتبه اداری

  -6 خدمات هواشناسی هوانوردی (برای کاربران خاص )

 

لبنک میز خدمت الکترونیکی :

http://www.irimo.ir/far/wd/8317.html

 تاریخ ثبت : -1256 فروردین 773
  آخرین به روزرسانی : 18 خرداد 1399
 مدیر سایت
 10347