۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

بیانیه و راهبرد مشارکت

بیانیه و راهبرد مشارکت

 تاریخ ثبت : 5 مرداد 1400
  آخرین به روزرسانی : 18 تیر 1402
 
 3285