۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ایستگاه ابرکوه

اداره هواشناسی سینوپتیک ابرکوه

 تاریخ ثبت : 28 مهر 1397
  آخرین به روزرسانی : 9 دی 1397
 
 8073