۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

شناسنامه اقلیمی شهر یزد

ایستگاه یزد

 تاریخ ثبت : 7 بهمن 1399
  آخرین به روزرسانی : 7 بهمن 1399
 
 5408