۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ایستگاه یزد

اداره هواشناسی سینوپتیک یزد

 تاریخ ثبت : 9 دی 1397
  آخرین به روزرسانی : 6 بهمن 1398
 
 19154