۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ایستگاه تفت

ایستگاه اقلیم شناسی خودکار تفت

 تاریخ ثبت : 9 دی 1397
  آخرین به روزرسانی :
 
 8117