۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

وظایف اداره کل هواشناسی استان یزد

 

وظايف اداره كل هواشناسي استان يزد

 

 • تأسيس، تكميل وارتقاء شبكه ايستگاهها و ادارات هواشناسي در سطح استان با توجه به برنامه هاي سازمان هواشناسي كشورو اداره كل هواشناسي استان يزد
 • نگهداري شبكه ايستگاهها و انجام بازرسي هاي فني .
 • اندازه گیری و ثبت پارامترهای عوامل جوي سطح زمين و سطوح فوقاني جو براساس استانداردهاي بين المللي .
 • جمع آوري و كنترل داده های هواشناسي از كليه ايستگاههاي استان و ارسال به سازمان هواشناسی کشور.
 • پیش بینی وضع هواوهشدارهای جوی براساس تحلیل نقشه های هواشناسی . 
 • صدور پيش آگاهي هواشناسی كشاورزي با همکاری سازمان جهاد کشاورزی.
 • همكاري با صدا و سيماي استان جهت اطلاع رسانی  وضعيت جوی استان .
 • اطلاع رساني وضعيت جوی استان از طريق وب سايت ، سامانه های  هواگو،هوانما و پيام كوتاه .
 • ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی در جهت ايمني و سلامت پرواز .
 • ارائه آمار و اطلاعات هواشناسي به كاربران.
 • انجام طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي بنيادي و كاربردي مرتبط با هواشناسي و اقليم با مشاركت دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي .
 • همکاری درتهيه گزارشهاي تخصصي مرتبط با هواشناسي.
 • تهيهنشريات و بولتن هاي هواشناسي.
 • همکاری با مراکز آموزشی وعلمی جهت بازديد از ايستگاههاي هواشناسي و ارائه آموزشهاي لازم.

 تاریخ ثبت : -1256 فروردین 773
  آخرین به روزرسانی : -1256 فروردین 773
 مدیر سایت
 16033