۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

شرح وظایف  اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

1- نیاز سنجی ، اعلام نیاز و پیگیری تامین تجهیزات انواع ایستگاه های سنتی و خودکار هواشناسی استان  (فرودگاهی ، جاده ای ، سینوپتیک ، اقلیم شناسی ، باران سنجی ،آلودگی ...)

 2-نصب ، راه اندازی ونگهداری دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

3-تعمیر وکالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

4- اجرای دستورالعمل های ابلاغی در ارتباط با استفاده صحیح از ادوات هواشناسی و طریقه نصب و بهره برداری و موارد فنی مربوط

5- بازدید فنی دوره ای از ایستگاههای هواشناسی و کسب اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و دستگاههای هواشناسی

P هماهنگی با ستاد جهت ایجاد کارگاههای تعمیر ونگهداری ادوات وکالیبراسیون در مراکزاستانها

 

 

 تاریخ ثبت : 12 آبان 1394
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 
 8517