۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

جزئیات مرتبط با قراردادها

 تاریخ ثبت : 3 خرداد 1401
  آخرین به روزرسانی : 2 مرداد 1402
 
 2850