۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            
عنوان نظرسنجی شرکت در نظرسنجی مشاهده نتایج
نظرسنجی بخش کشاورزی