۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ایستگاه گاریز

اداره هواشناسی سینوپتیک گاریزات

 تاریخ ثبت : 9 دی 1397
  آخرین به روزرسانی :
 
 12373