" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

پیش بینی فصلی   (فروردین ، اردیبهشت ،خرداد)

متوسط دمای  استان دراین فصل بهار 98 نرمال برآورد شده است .

مجموع بارش استان در این سه ماه بالاتر از نرمال برآورد شده است.

پیش بینی وضعیت جوی کشور در بهار98

 میانگین بارش ماهانه فروردین ، اردیبهشت ،خرداد کشور نرمال و بویژه در محدوده شمال غرب وشمال کشور بالاتر از نرمال پیش بینی گردیده است . 

میانگین دمای ماهانه فروردین ، اردیبهشت ،خرداد بطور کلی میانگین دمای کشور در این سه ماه نرمال پیش بینی می گردد .بطوریکه فروردین ماه نرمال پیش بینی گردیده و اردیبهشت ماه بجز مرکز وجنوب کشور که پایین تر از نرمال است بقیه نقاط نرمال پیش بینی می گردد.

در خرداد ماه میانگین دمای هوا 1 الی 2 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد که بیشترین آن در استانهای حاشیه البرز مرکزی ومناطق غربی رخ خواهد داد.