" هفته بسیج گرامی باد "            " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

توصیه پیش آگاهی کشاورزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

جلسه هواشناسی کشاورزی استان یزد در روز یک شنبه 25/4/96 با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی استان تشکیل و با توجه به پیش بینی های جوی ، توصیه های ذیل صادر گردید  

منبع خبر: