"حلول سال نو در طلیعه بهارپر طراوت قرآن مبارک باد"            ۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

جهت دریافت گزارش عملکرد اداره کل هواشناسی استان یزد طی سه سال اخیر بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

گزارش عملکرد