" ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

- حوزه مدیرکل

 

 

-

مدیر کل             

-

مسئول دفتر

-

مسئول حراست   

-

کارشناس تحول اداری

-

کارشناس روابط عمومی

-

کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

-

مسئول دفتر

   
   
   

-   اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

 

 

-

رییس                                          

-

کارشناس فن آوری اطلاعات

-

کارشناس ارتباطات هواشناسی    

-

کارشناس امنیت و مدیریت شبکه     

-

کارشناس آمار و کنترل داده های هواشناسی     

   
   

-    اداره توسعه مدیریت و منابع

 

 

-

رییس

-

کارشناس امور اداری              

-

کارشناس امور آموزشی

-

کارشناس برنامه و بودجه      

-

کارشناس امور مالی

-

حسابدار                              

-

کارشناس حقوقی

-

کارگزین

-

کارپرداز

-

جمعدار اموال

-

کارشناس تجهیزات و انبارها

 

کارپرداز                          

 

 

 

 

   

-   معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی

 

 

-

معاون

   
   

-   گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی

 

 

-

رییس

-

کارشناس اثرات منطقه ای اقلیمی   

-

کارشناس ایستگاه های ویژه

-

کارشناس سنجش از راه دور

-

کارشناس هواشناسی کشاورزی    

-

کارشناس هواشناسی کاربردی     

-

کارشناس پدافند غیرعامل و کاهش خطرپذیری

   
   

-    گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی

 

 

 

رییس                                                           

 

پیش بین مسئول مدل های کاربردی هواشناسی 

 

پیش بین هواشناسی کاربردی

 

پیش بین هواشناسی کاربردی

 

پیش بین مسئول مدل های عددی و پیش بین اقلیمی

 

پیش بین  هواشناسی سینوپتیکی - دینامیکی

 

پیش بین هواشناسی ماهواره ای، راداری و پدیده های جوی طوفانی

 

پیش بین مسئول خدمات عامه هواشناسی      

 

پیش بین خدمات عامه هواشناسی

 

پیش بین هواشناسی کاربردی و مدیریت بحران

   
   

- معاون فنی وشبکه ایستگاه ها

 

 

 

معاون           

   
   

-    اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

 

 

 

رییس                                             

 

کارشناس مسئول الکترونیک و تجهیزات هواشناسی

 

کارشناس فنی ایستگاه های جاده ای و ویژه

 

کارشناس ادوات فنی هواشناسی                

 

کارشناس ادوات فنی هواشناسی

 

کاردان ادوات فنی                                   

   
   

-   اداره شبکه پایش هواشناسی

 

 

 

رییس                                                    

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی     

 

کارشناس کنترل کیفی گزارش های دیدبانی 

 

کارشناس ایستگاه های هواشناسی          

 

کارشناس ایستگاه های جاده ای و ویژه  

 

کاردان هواشناسی                                

   
   

- ادارات و ایستگاه های مستقر در شهرستان ها

 

 

   

-    اداره هواشناسی سینوپتیک، جو بالا و فرودگاهی یزد

 

 

 

رییس اداره                                       

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی(1) 

 

کارشناس هواشناسی همدیدی (1)            

 

کارشناس هواشناسی همدیدی   (1)         

 

کارشناس هواشناسی همدیدی (1)

 

کاردان هواشناسی (تکنسین ژنراتور گاز)(1)

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی (2)

 

کارشناس هواشناسی همدیدی  (2)     

 

کارشناس هواشناسی همدیدی (2)

 

کارشناس هواشناسی همدیدی  (2) 

 

کاردان هواشناسی (تکنسین ژنراتور گاز)(2)

   
   
 

سرایدار               

   
   

-       اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی بافق

 

 

 

رییس اداره                                       

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی  

 

کارشناس هواشناسی همدیدی           

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

 

   
   

-    اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی رباط پشت بادام

 

 

 

رییس اداره                                           

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی              

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

 

   
   
   

-     اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی مروست

 

 

 

رییس اداره                                       

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی 

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

   
   

-    اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی عقدا

 

 

 

رییس اداره                                      

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

 
   

-     اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی گاریز

 

 

 

رییس اداره

 

کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

   
   

-     ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی بهاباد

 

 

 

مسئول ایستگاه                        

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

   
   

-    ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی خاتم

 

 

 

مسئول ایستگاه                        

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کاردان هواشناسی                 

   
   

-     ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ندوشن

 

 

 

مسئول ایستگاه

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

   
   

-    ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ابرکوه

 

 

 

مسئول ایستگاه                           

 

کارشناس هواشناسی همدیدی   

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

   
   

-    ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی میبد

 

 

 

مسئول ایستگاه                         

 

کارشناس هواشناسی همدیدی  

 

کارشناس هواشناسی همدیدی

 

 
   

-    ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی مهریز

 

 

 

مسئول ایستگاه                         

 

کارشناس هواشناسی همدیدی   

 

کارشناس هواشناسی همدیدی