" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

آدرس درج مناقصه و مزایده هواشناسی استان یزد

 

سامانه ستاد

 

اخبار مناقصه و مزایده:

 

- مزایده یک دستگاه خودرو پژ 405 :

اطلاعات بیشتر و مشخصات آن در سامانه ستاد بارگزاری شده است.