۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

اطلاعیه جوی شماره 15 (ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی)

 

اطلاعیه جوی شماره 15 (ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی)

.  

منبع خبر: