" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

جهت مشاهده فصلنامه بر روی پیوند زیر کلیک نمایید.

فصلنامه زمستان 92