" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

جهت مشاهده فصلنامه تابستان 89 بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

تابستان 89