" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

جهت مشاهده فصلنامه زمستان88 برروی لینک زیر کلیک نمایید .

 

زمستان 88