" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

کشمون (به زبان محلی)
منطقه ای جنگلی سرشار از درختان متنوع، علی الخصوص گردو
تعداد بازدید:3137