وضع جوي راه‌ها

 اعضاء سایت          " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            " امام خمینی(ره) : خرمشهر را خدا آزاد کرد"            
 وضعيت جوي مناطق مختلف استان :