" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

حضور نمایندگان سازمان بسیج سازندگی، علمی و پژوهشی و بسیج مهندسی کشاورزی در اداره کل هواشناسی استان یزد

 

حضور نمایندگان سازمان بسیج سازندگی، علمی و پژوهشی و بسیج مهندسی کشاورزی در اداره کل هواشناسی استان یزد

در روز پنجشنبه مورخ 28/03/96 جلسه ای با حضور نمایندگان بسیج استان  

در روز پنجشنبه مورخ 28/03/96 جلسه ای با حضور نمایندگان بسیج استان، مدیر و برخی از اعضای کمیته هواشناسی کشاورزی در محل اداره کل هواشناسی استان تشکیل گردید. در این جلسه  پس از تبیین سامانه تهک و اهداف آن، در رابطه با زمینه های همکاری دستگاههای مذکور جهت ارائه خدمات هواشناسی کشاورزی و کمک به افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف استان بحث و تبادل نظر گردید. در پایان مقرر شد با تنظیم و تبادل تفاهمنامه این همکاری در آینده تداوم و نتایج آن ارزیابی گردد. 

"روابط عمومی هواشناسی استان یزد"

 

منبع خبر: