" هفته بسیج گرامی باد "            " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه

 

جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه

در روز دوشنبه جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه در سالن کنفرانس هواشناسی  

در روز دوشنبه مورخ 22/3/96  جلسه ای با حضورآقایان جوادپور مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ، آخوندی کارشناس مدیریت بحران استان ، سعید سلمان روغنی فعال بخش خصوصی وگلخانه دار، معاونت اداره کل و جمعی از کارشناسان اداره کل در کمیته راهبردی تهک استان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با راه اندازی دیسکاشن توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه مقرر گردید پس از هماهنگی های لازم جلسات در زمانهای لازم برگزار و توصیه های هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه به اطلاع کاربران این بخش رسانده شود .

منبع خبر: