" هفته بسیج گرامی باد "            " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

برگزاری جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد

 

برگزاری جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد

جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد در روز دوشنبه مورخ 25/02/96 با حضور مدیر کل ، روسای ستادی و روسای ایستگاههای هواشناسی استان یزد در محل اداره کل برگزار شد.  

    در این جلسه در رابطه با مسائل مرتبط با ایستگاههای هواشناسی استان، امور جاری و عمرانی ، امور مربوط به توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) در بخش کشاورزی ونقش مسئولان و کارشناسان ایستگاهها در پیشرفت آن ، مانورسرمازدگی در سالجاری و نتایج آن در کاهش خسارت در بخش کشاورزی استان و همچنین برنامه های سال 1396 بحث و تبادل نظر گردید. در پایان مدیرکل هواشناسی استان از زحمات کارکنان شبکه پایش استان در کسب رتبه سوم کشوری در زمینه ارسال گزارشات جوی تقدیر و تشکر نمودند.

منبع خبر: